Stație Extrudare

Direcții de cercetare:

  • Elaborarea unor diete specifice RAS care să conducă la îmbunătăţirea randamentului de valorificare a hranei;
  • Optimizarea caracteristicilor reologice și a compoziției furajelor; rezultatul vizat de această linie de studii constă în obţinerea unor formule furajere care să genereze reziduuri fecaloide stabile care pot fi îndepărtate rapid şi eficient din apă prin diferite procedee mecanice;
  • Optimizarea managementului administrării hranei în scopul reducerii ponderii furajelor neconsumate;
  • Maximizarea randamentului tehnologic şi minimizarea costurilor pentru fiecare secvenţa tehnologică.

Fig 1.ExtruderEXTRUDER 

Producător: Alvan Blach

Model: DE500

Caracteristici generale:  unitate de extrudare cu un șnec ; putere motor de acționare a unității de extrudare: 7,5  kW; rezervor de alimentare prevăzut cu fantă de ajustare a cantității de materii prime; cap de tăiere prevăzut cu motor acționat electric de 0.55 kW, compatibil cu diverse matrițe de tăiere; panoul de control electric, cu  izolator de rețea, întrerupătoare de circuit pentru motor și invertor de frecvență a vitezei.

Fig. 2.MoaraMOARĂ 

Model: Romer

Producător: RomerLabs, Austria

Caracteristici generale: permite măcinarea de probe cu conținut mare de grăsime (alune, nuci, soia) precum și a probelor de cereale cu conținut scăzut de ulei (porumb, grâu, condimente etc.). În funcție de produsul care este măcinat se face ajustarea cantității de probă ce urmează a fi colectată; în cazul măcinării produselor cu conținut scăzut de ulei sistemul de măcinare este prevăzut cu con de încărcare

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS