Prezentare generala

Program:

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa Prioritara 2:

“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare “

Domeniul major de interventie 2.2:

“Investiţii în infrastructura de CDI”

Operațiunea 2.2.1.:

“Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”

Autoritatea de Management:

Ministerul Fondurilor Europene

Beneficiar: UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galaţi, cod 800008
Tel./Fax: +40336130108/+40236461353
E-mail: rectorat@ugal.ro

Titlul Proiectului: “CENTRUL ROMÂN PENTRU MODELAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ”

Contract de finanțare: Nr. 622 / 11.03.2014.

Durata de implementare a proiectului: 21 luni si 20 zile

Data începerii proiectului: 11.03.2014

Data finalizării proiectului: 31.12.2015

Locatia proiectului:Romania, Regiunea: Sud-Est, Judetul: Galati, Localitatea: Galați

Valoarea totala a proiectului: 22.016.435,60 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 18.000.000, 00 lei
Valoarea totală eligibilă neranbursabilă acordată din FEDR 15.346.800,00 lei
Valoarea totală eligibilă neranbursabilă acordată din bugetul național: 2.653.200,00 lei
Valoarea totală neeligibilă a proiectului: 4.016.435,60 lei
error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS