Obiective

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI ESTE SA ADUCA LA CEL MAI INALT NIVEL EUROPEAN DOTAREA SI ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN CADRUL UNIVERSITATII „DUNAREA DE JOS” DIN GALATI (UDJG), prin crearea unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care să permită testarea complexă a unor solutii inovatoare, tehnice şi tehnologice în scopul elaborarii unor metode, soluţii constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii competitivităţii sectorului de acvacultură, atat din punct de vedere ştiintific, cât şi socio-economic. Ca entitate de cercetare de excelenţă, ”Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură” va asigura, prin activităţi şi rezultate, creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii 2 Sud Est şi la nivel naţional precum şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti la nivel european

evolution paper

Obiective strategice. Pentru realizarea scopului propus, se definesc următoarele obiective strategice:

  • Creşterea performanţei, transferabilităţii şi vizibilităţii activităţilor de cercetare dezvoltare inovare (CDI) în domeniul acvaculturii pentru o dezvoltare durabilă, cu scopul ridicării nivelului de competitivitate şi integrarea deplină în Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice;
  • Dezvoltarea şi extinderea ofertei de cercetare avansată, consultanţă şi servicii de cercetare inovare către mediul economic, în domeniul acvaculturii, pentru creşterea competitivităţii cercetării ştiinţifice şi a mediului economic/industrial.
  • Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin şi pentru cercetare, la nivelul standardelor europene, pentru formarea şi atragerea resurselor umane înalt calificate, capabile să dezvolte activităţi de cercetare avansată în cadrul UDJG, în alte entităţi CD, precum şi în mediul economic.
  • Abordarea de noi tematici în domeniul acvaculturii care să stimuleze dezvoltarea ofertei de servicii de cercetare rapide, performante şi de calitate către unităţile economice interesate, sporind astfel atractivitatea instituţiei pentru realizarea de parteneriate strategice.

Obiectivele operaţionale ale proiectului sunt:

  • Dotarea cu echipamente, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare competitivă la nivel european şi cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă;
  • Conceperea şi implementarea unui sistem recirculant pilot vizând atingerea unui grad ridicat de performanţă ca urmare a integrării în configuraţia sa a unor echipamente high-tech, ce va atrage beneficiari din spaţiul cercetării şi din mediul economic, atât la nivel de regiune cât şi la nivel naţional;
  • Dezvoltarea unei interfeţe active de promovare la nivel internaţional, naţional şi regional a proiectului. Diseminarea pe plan internaţional a potenţialului CD de care va dispune UDJG, în vederea intensificării participării la Programul Cadru al UE, prin atragerea de cercetători străini şi prin întărirea parteneriatului ştiinţific pe care universitatea l-a stabilit deja cu reţele europene.
  • Promovarea în regiune a potenţialului CD de care va dispune UDJG, în vederea utilizării în comun a resurselor, întăririi legăturii între industrie, cercetare şi educaţie, pentru o mai bună cooperare în domeniul inovării, pe direcţii cerute de piaţă şi de strategia de dezvoltare regională.
Used homework help site effectively, film is an effective teaching tool that has lasting effects far beyond the classroom.

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS