Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Domnească, Nr. 47, derulează, începând cu data de 11.03.2014, proiectul “CENTRUL ROMÂN PENTRU MODELAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 22.016.435,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 18.000.000 lei.

Proiectul se implementează în localitatea/localităţile Galaţi pe o durată de 16 luni.

Obiectivul proiectului este să aducă la cel mai înalt nivel european dotarea şi activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), prin crearea unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care să permită testarea complexă a unor soluţii inovatoare, tehnice şi tehnologice în scopul elaborării unor metode, soluţii constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii competitivităţii sectorului de acvacultură, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi socio-economic.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Cristea Victor

Funcţie: Prof. univ. dr. ing.

Tel. 0732640832, Fax: 0236 460 165, e-mail: victor.cristea@ugal.ro

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS