Laborator 9 – ” Modelare bioeconomică și legislație în acvacultură”

 universitate

Pentru eficientizarea economică a operării sistemelor recirculante vor fi demarate cercetări de bioeconomie aplicată. Aceste cercetari vor fi posibile prin organizarea laboratorului de „Modelare bioeconomică şi legislaţie în acvacultură” în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. În cadrul acestui laborator vor fi facilitate cercetări în domeniul economico-financiar ca urmare a accesului la: dotări specifice, baze de date internaţionale suport pentru cercetare, soft-uri de modelare statistică şi econometrică.

laborator1Principalele direcții de cercetare sunt:

-analiza cost-beneficiu a sistemelor recirculante în condițiile aplicării diferitelor tehnologii și strategii de management tehnologic și operațional;

-studiul si previziunea efectelor introducerii de noi specii de acvacultură;

-studiul oportunității introducerii tehnologiilor de acvaponie în activitățile economice.

În cadrul laboratorului ”Modelare bioeconomică și legislație în acvacultură” au fost achiziționate o serie de active corporale și necorporale care vor fi utilizate pentru dezvoltarea de cercetări bioeconomice:

  1. Caculatoare și Monitoare (ThinkCentre E93 Tower și Benq GL 2250HM);
  2. Sistem interactiv de prezentare videoconferinţă, format din: Display interactiv 55” PRESTIGIO MULTIBOARD PMB554H558 ; Microfon wireless OKAYO EJ-701TS ; Camera web LOGITECH ConferenceCam BCC950 (V-U0029).
  3. Statie Noldus Observer xt 11.5 – Producator Dell Precision, Model M4700

eviewsLicenta soft EVIEWS. Pachetul software – permite lucrul cu serii de timp, cross-section sau date longitudinale. Acesta oferă următoarele facilităţi: să administreze datele, să efectueze analize econometrice şi statistice, să genereze estimări şi simulări de modele, şi să producă grafice şi tabele de calitate ridicată pentru publicare sau includere în alte aplicaţii.

 Pachetul software are următoarele funcţii: manipulare de bază a datelor;  manipularea datelor de tip serii de timp; statistica: funcţii de bază, serii de timp, Panel şi Pool, estimări; regresii: ARMA şi ARMAX, variabile instrumentale şi GMM, ARCH/GARCH, modele de variabile cu dependenţă limitată, Panel/Pool time series, Cross-sectional data, modele lineare generalizate, probabilitate maximă specificată de utilizator; sisteme de ecuaţii: de bază, VAR/VEC, ARCH Multivariate, State Space;  testare şi evaluare; simulare şi  previziune; grafice şi tabele;  comenzi şi programare etc.

Licenta soft SPSS

spssPachetul software are următoarele funcţii:  Choropleth maps (hărţi de culoare), hărţi cu mini-grafice, hărţi de tip overlay, compatibile cu fişiere de format ESRI ; Corelaţia parţială şi bivariată, modele liniare, regresia liniară şi ordinală, regresia parţială a celor mai mici pătrate, analiza discriminantă, testele neparametrice, simulare; Teste de asociere liniară Mantel-Haenszel, Chi-square; Teste post hoc ANOVA; Modele liniare mixte, modele lineare generalizate, estimarea ecuaţiilor generalizate ;  Corelaţia parţială cu până la 100 de variabile de control ;  Regresia PLUM ;  Procedura ALSCAL; Regresia logistică, regresia logistică multinomială, regresia neliniară, regresia celor mai mici pătrate în 2 trepte, scheme de codificare a variabilelor categoriale.

Acces la baza de date AMADEUS

amadeusAmadeus este o bază de date de informații financiare și de afaceri comparabile privind cele mai mari 510,000 companii publice și private din Europa  (43 de țări).

Amadeus include conturile anuale standardizate (consolidate și neconsolidate), indicatorilor financiari, activități sectoriale și a datelor de proprietate. Baza de date este potrivit pentru cercetare asupra competitivității, integrarea economică, microeconomie aplicate, ciclurile de afaceri și geografie economică.

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS