Echipa

alexe-petru

Decan al facultății de Știința și Ingineria Alimentelor

Prof.dr.ing. Alexe Petru

Director de proiect

cristea-victor

Sef departament Acvacultură, Știința Mediului și Cadastru

Prof.dr.ing. Cristea Victor

Responsabil tehnic

vizireanu

Sef departament Stiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate

Prof.dr.ing. Vizireanu Camelia

Responsabil achiziţii

no-pic

Conferențiar departamentul Acvacultură, Știința Mediului și Cadastru

Conf.dr.ing. Dediu Lorena

Responsabil activităţi de comunicare-informare

no-pic

Conferențiar Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Conf.dr.ec.Bărbuţă-Mişu Nicoleta

Responsabil economico-financiar

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS