Activitati

Activităţile prevăzute în proiect vor avea ca rezultat realizarea (organizarea şi dotarea)laboratoarelor din compunerea noului Centru Român de Modelare a Sistemelor Recirculante de Acvacultură.

In cadrul proiectului se desfasoara urmatoarele activitati:

talented writer

  • Achiziţionarea de active corporale (aparatură, instalaţii, echipamente) pentru C-D, precum şi instalarea / punerea în funcţiune a echipamentelor
  • Achiziţionarea de active necorporale pentru C-D
  • Punerea în funcţiune / Darea în exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor pentru C-D pentru laboratoare.
  • Activităţile de pregătire a personalului cuprind instruirea/şcolarizarea personalului în vederea utilizarii corecte şi eficiente a utilajelor si tehnologiilor.
  • Activităţi de management de proiect
  • Activităţi de informare şi publicitate pentru proiect

Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului vor fi realizate investiţii care vor viza modernizarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri. Astfel, în spatiile existente sau amenajate din fonduri proprii ale UDJG, vor fi achiziţionate o serie de echipamente, instrumente şi aparatură care se vor regăsi în cadrul următoarelor facilităţi tehnologice/laboratoare:

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS