CENTRUL ROMAN PENTRU MODELAREA

SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURA

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI ESTE SA ADUCA LA CEL MAI INALT NIVEL EUROPEAN DOTAREA SI ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN CADRUL UNIVERSITATII „DUNAREA DE JOS” DIN GALATI (UDJG), prin crearea unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care să permită testarea complexă a unor solutii inovatoare, tehnice şi tehnologice în scopul elaborarii unor metode, soluţii constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii competitivităţii sectorului de acvacultură, atat din punct de vedere ştiintific, cât şi socio-economic. Ca entitate de cercetare de excelenţă, ”Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură” va asigura, prin activităţi şi rezultate, creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii 2 Sud Est şi la nivel naţional precum şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti la nivel european

error: Continut protejat! POSCCE ID 1815 MoRAS